banner

Zaměření

Firma RAEN, spol. s r.o. tvoří inženýrské a poradenské centrum pro výrobní i nevýrobní organizace a ústřední orgány v oblasti průmyslové energetiky, energetických zdrojů, územních energetických koncepcí a vlivu energetiky na životní prostředí.

Hlavní oblasti zaměření činnosti

 • REGIONÁLNÍ ENERGETIKA
  • zpracování energetických koncepcí obcí, měst a regionů, akčních plánů a studií proveditelnosti
 • ENERGETICKÉ AUDITY
  • provádění energetických auditů jako moderního nástroje pro snižování spotřeby paliv a energie v průmyslu, energetických zdrojích, v objektech občanské vybavenosti i obytných budov
 • ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV
  • stanovení energetické náročnosti budovy, zpracování průkazu a grafického znázornění
 • STUDIE PROVEDITELNOSTI
  • zpracování základní i zjednodušené studie proveditelnosti dle metodiky Evropské unie, státního i bankovního sektoru
 • FINANČNÍ A INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ
  • poradenství, zpracování energetických projektů včetně žádostí k využití podpor fondů Evropské unie, státních i mezinárodních programů podpor
 • ENERGETICKÁ POLITIKA
  • zpracování podkladů pro tvorbu a realizaci životního prostředí, analýzy spotřeb energie s koncepčními návrhy na řešení výhledu ve výrobě a spotřebě energie
 • ÚSPORY A EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE
  • činnost je zaměřena na vyhledávání úspor a efektivní využívání paliv a energie včetně návazností na zmírnění negativních dopadů z energetických procesů na životní prostředí
 • VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH A ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE
  • zpracování studií, projektů a řešení systémů s využitím obnovitelných, druhotných a alternativních zdrojů energie
 • PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST
  • společnost je ustanovena energetickým konzultačním a informačním střediskem (EKIS) Ministerstva průmyslu a obchod s pověřením provádět bezplatnou poradenskou a informační činnost v oblasti úspor energie, využití obnovitelných a druhotných zdrojů, modernizace výrobních a rozvodných zařízení, územního plánování a financování
solar
TOPlist
Copyright © 2000-2007, RAEN spol. s r.o.