banner

Energetické konzultace, poradenství (i-EKIS) a informace

Poradenství, konzultace a zpracování odborných stanovisek k:

  • Zpracování energetických projektů včetně žádostí k využití podpor fondů Evropské unie, státních i mezinárodních programů podpor
  • Zvyšování účinnosti energetických přeměn a snižování negativního vlivu provozu energetických zdrojů na životní prostředí
  • Využívání druhotných a alternativních zdrojů energie
  • Uplatňování progresivních technologií úsporných projektů s nízkou energetickou náročností
  • Legislativě, financování a cenám paliv a energií

Tvorba metodických a informačních materiálů

  • Zpracování příruček, publikací, pořádání seminářů

Příručky, publikace

Energetické konzultační a informační středisko EKIS-MPO

  • Společnost je Energetickým konzultačním a informačním střediskem EKIS MPO s pověřením provádět bezplatnou poradenskou informační a osvětovou činnost na úseku úspor a efektivního využívání paliv a energie s přímým zaměřením na oblast průmyslové energetiky, energetických zdrojů včetně obnovitelných a alternativních, distribuce tepla, energetických územních dokumentů a snižování vlivu energetiky na životní prostředí.

Poradenství-kontakt

solar
TOPlist
Copyright © 2000-2007, RAEN spol. s r.o.